Uhattuja lähimetsiä

Kartanonmetsä, Helsinki
Malminkartanon tärkein virkistysmetsä on uhattuna. Paikalle kaavaillaan asuntoaluetta paikallisten vastustuksesta huolimatta. (Kuva Olli Manninen)
Mustikkamaa, Vaasa
Mustikkamaan metsä on lähellä Vaasan keskustaa sijaitseva minierämaa ja suosittu virkistysalue, jonka tulevaisuutta uhkaa rakentaminen. Alueella on myös vakiintunut liito-oravakanta. (Kuva Olli Manninen)
Öjen, Vaasa
Öjenin alue on Vaasan eteläpuolella oleva todella luonnontilainen yli sadan hehtaarin kokoinen edustava maankohoamisrannikon primäärisukkessiometsä samoin kuin hyvin suosittu virkistysalue ja tärkeä liito-oravametsä. Osa alueesta on suojeltu, mutta kaavoittaminen uhkaa suojelemattomia osia. (Kuva Olli Manninen)
Tonttuvuori, Helsinki
Jollaksen Tonttuvuorella sijaitsee Helsingin kenties vanhin kalliomännikkö. Tämä poikkeuksellisen luonnontilainen metsäalue on uuden yleiskaavan myötä vaarassa joutua jyrätyksi pientalorakentamisen alta. (Kuva Olli Manninen)
Vartiosaari, Helsinki
Vain noin 7 kilometrin päässä Helsingin keskustasta sijaitsevaan Vartiosaaren metsät ja muu luonto on monimuotoista ja lajistollisesti rikasta. Saareen mahtuu niin karua kalliomännikköä, tuoreen kankaan metsiä kuin lehtojakin ja saari on mm. luokiteltu tärkeäksi lepakkoalueeksi. Vartiosaaren metsiä uhkaa massiivinen rakentaminen. (Kuva Olli Manninen)