METSÄNHOITO

Metsät ovat tärkeä osa Suomen maisemaa. Metsät tarjoavat myös yli 20 000 eliölajille elinympäristön.