METSÄSTYS EI OLE NIIN KAUKANA

Muinaisajoista asti ihmiset ovat saalistaneet ruokaansa metsästämällä. Ajan myötä kehittyi kymmeniä metsästystapoja riippuen ympäristöstä ja metsästettävästä eläin- tai lintutyypistä, ja tänä päivänä, kun kaupasta saa kaikkea, metsästys on monessa maassa jäänyt harvinaiseksi eliittiharrastukseksi. Suomessa se kuitenkin onnistuu helpommin ja samalla on enemmän valvottua, mikä johtuu todennäköisesti ihmisten vastuuntunteesta luontoa kohtaan ja tarkkaan laaditusta metsästyslainsäädännöstä.

Metsästettäviä Lajeja

Suomessa voi metsästää yli 60 eri lintu- ja eläinlajia, ja niihin kuuluvat sellaisetkin isot otukset kuten karhut, hirvet ja ilveet. Siivellisistä puheen ollen, metsästettäviä lintuja ovat sorsat, metsot, metsäkana ja muut eri paikkakunnilla eri määrin esiintyvät lintulajit. Joka metsästäjän perusajatuksena on se, että luontoa voi käyttää hyväksi tietyin määrin, mutta pitää aina muistaa sen kunnioittaminen ja säästäväinen suhtautuminen ympäristöön. Meillä on tiukkoja sääntöjä, joita noudattaen metsästyksestä tulee varsin mielenkiintoinen ja täysin laillinen harrastus. Esimerkiksi metsästysajat ja -paikat ovat säädetty tiukoilla asetuksilla ja siinä huomioidaan esimerkiksi lajien pesimisajat ja otuksen sukupuoli: joissakin lajeissa metsästysaika riippuu juuri metsästettävän lajin otuksen sukupuolesta. Syksy on metsästyksen niin sanottua ruuhka-aikaa, koska useimpien lintujen ja eläinten metsästäminen on silloin sallittua. Asiasta muistuttavat harrastukseen kuuluvat äänet, joita välillä kuulee hiljaisessa syksymetsässä kävellessä.

Metsästettäviä Lajeja

Eettinen puoli

Suurin osa metsästystä harrastavista ihmisistä suosii metsästykseen tarkoitettuja ampuma-aseita. Aseiden on oltava laillisia, ja kaikki Suomen metsästäjät kuuluvatkin Suomen Metsästäjäliittoon, jonka jäsenmäärä on jo yli 250 000 ihmistä – kokonaiset viisi prosenttia väestöstä tai joka kahdeskymmenes kansalainen. Myös ulkomaalaiset metsästäjät voivat harrastaa metsästystä Suomessa, kunhan pystyvät osoittamaan metsästystapansa: joko kotimaan luvalla tai hoitamalla kaikki vaadittavat paperit ja testit Suomessa. Muista maista tuleville metsästäjille ei ole luokitusta maasta riippuen. Kun kaikki ihmisen ja eläimen vuorovaikutus perustuu toisen kunnioittamiseen, pitää muistaa monia eettisiä seikkoja, joiden pitäisi olla selviä jokaiselle järkevälle ihmiselle ja joiden perusideana on kaiken luonnon hyvä kohtelu. Näin esimerkiksi on täysin väärää ja hyväksymätöntä aiheuttaa riistalle tarpeetonta kärsimystä lopettamalla se hitaammin kuin voisi, ja samalla on myös harkittava, onko kyseinen otus parempi jättää ampumatta kokonaan, jos se vaikuttaa tuottavan jatkossa hyviä jälkeläisiä. Ympäristön kunnioittaminen on myös metsästyksen a ja å, eikä koskaan kannata mennä metsään kuvitellessaan että nyt sinne on menossa isäntä, koska sillä on metsästyspyssy mukana. Pitää sopeutua ympäristöön, tutkia sitä, muistaa noudattaa kaikkia alueen metsästysrajoituksia ja vasta sen jälkeen miettiä, sovitko kyseiseen paikkaan metsästämään vai etkö sovi. Koko metsästyksen aikana eläimien kunnioittaminen kulkee punaisena lankana prosessin läpi: riistaa ei saisi tavoitella tuottamalla sille kärsimystä, eikä koskaan saa jättää haavoitettua riistaeläintä löytämättä. Jos on käynyt niin, ettei yksi laukaus lopettanutkaan riistaa, pitää löytää se haavoittuneena ja lopettaa mahdollisimman kivuttomasti. Riistan käyttö on taas erikseen mainittava pointti. Ei kannata lähteä harrastamaan metsästystä, jos kyseessä on vain saaliinhimo ja ampumatahto, koska luonnossa kaikki on harmonista ja eläimen tappaminen pelkän huvin vuoksi rikkoo tämän harmonian. Saalis pitää käsitellä oikein ja käyttää hyödyksi niin paljon kuin pystyy, mieluiten sataprosenttisesti. Metsästysharrastukseen siis kuuluu kyllä myös luontotietous, riistankäsittely ja sen käyttö sille eniten soveltuvalla tarkoituksella, ja saaliin heitteille jättämisestä puhutaankin, että se on sekä metsästäjän että koko metsästyksen häpeä.

Eettinen puoli

Kun toimii eettisesti sellaisessakin epäilyttävältä vaikuttavassa harrastuksessa, sen suosio alkaa pikku hiljaa kasvaa – ja sitä eettisemmin alkavat toimia aloittelevatkin metsästäjät. Ja tässä vaiheessa elokuuta: mahtavia syksyn metsästyshetkiä!